FE_POPW_poziom_pl

Dodanie nowej receptury

 Aby dodać nową recepturę klikamy w prawym górnym rogu Dodaj recepturę.

W otwartym oknie wpisz nazwę receptury i kliknij Zapisz

Po zapisaniu pojawi się karta kalkulacyjna tworzonej receptury.

Pojawi się ona automatycznie się ona na liście receptur.  

Skip to content