FE_POPW_poziom_pl

FAQ app.cheff.it

Podręcznik cheff.it 

1. Rozpoczęcie pracy z aplikacją

1.1 Dodawanie faktur

1.2 Ustawienia

2. Moduły aplikacji

2.1 Moduł Surowce

2.2 Moduł Receptury

2.3 Moduł Remanenty

2.4 Moduł Przesunięcia międzymagazynowe

2.5 Rozliczenia dzienne

Skip to content