FE_POPW_poziom_pl

CHEFF-IT Sp. z o. o. Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Cheff-IT – innowacyjny system do automatycznej analizy rentowności lokali gastronomicznych wspierający w zakresie zarządzania procesami w branży gastronomicznej i wspomagający procesy decyzyjne wykorzystując uczenie maszynowe i elementy sztucznej inteligencji.

Celem projektu jest rozwinięcie w Polsce Wschodniej działalności biznesowej CHEFF-IT Sp. z o.o. w oparciu o innowacyjność produktową. W efekcie realizacji projektu na rynek zostanie wprowadzony portal cheff.it, jest to system automatycznej analizy rentowności lokali gastronomicznych, wykorzystujący uczenie maszynowe i elementy sztucznej inteligencji pozwalający na sprawne i efektywne zarządzanie biznesem gastronomicznym od małego lokalu po sieć franczyzową. System ma charakter innowacji produktowej na poziomie co najmniej europejskim, rozumianej jako wprowadzenie na rynek produktu, który będzie znacząco udoskonalony w stosunku do produktów konkurencyjnych w zakresie zastosowań, stopnia automatyzacji i nakładu pracy, łatwości obsługi i innych cech funkcjonalnych. Cheff-IT to zautomatyzowany audytor rentowności, na bieżąco czuwający nad prawidłowością decyzji przychodowo-kosztowych podejmowanych przez właścicieli i managerów restauracji. Automatycznie przedstawiony wynik operacyjny lokalu w czasie rzeczywistym informuje o obszarach biznesu, które wymagają poprawy/udoskonalenia. Dostęp z dowolnego miejsca na świecie przedstawi informacje o cenach i wolumenie zamawianego towaru, na podstawie faktur zeskanowanych. 

Dofinansowanie projektu z UE: 999 999,50 zł 

Koszt całkowity projektu: 1 201 517,00 zł

Efektem wdrożenia projektu jest powstanie skalowalnego serwisu cheff.it na rynku krajowym oraz międzynarodowym działającym w branży HoReCa, wspomagający procesy decyzyjne wykorzystując uczenie maszynowe i elementy sztucznej inteligencji.

 
Skip to content