.elementor-accordion .elementor-accordion-item:first-of-type { display: none;} .elementor-accordion { border-top: 1px solid #D4DFF2C7; }
FE_POPW_poziom_pl

cheff.it dostępny w 3 Językach: 🇵🇱 POLSKI  | 🇬🇧 ANGIELSKI  |  🇺🇦 UKRAIŃSKI

FAQ

Poznaj odpowiedzi na swoje pytania

1. Konfiguracja

Terminal oraz kasę możesz ustawić w “Źródłach danych”.

 Wpisz w pole nazwę i wybierz z listy terminal lub kasę. 

Po zapisaniu dane będą wykorzystywane w rozliczeniach dziennych podczas wpisywania raportów dziennych. 

Terminal oraz kasę możesz ustawić w “Źródłach danych”.

Wpisz w pole nazwę i wybierz z listy terminal lub kasę. 

Po zapisaniu dane będą wykorzystywane w rozliczeniach dziennych podczas wpisywania raportów dziennych. 

Uprawnienia są przypisane do stanowiska. 

Wystarczy, że przypiszesz pracownikowi stanowisko w zakładce “Pracownicy”, a konkretny pracownik będzie miał określone uprawnienia dostosowane do rangi stanowiska. 

Pracowników można dodać w zakładce “Pracownicy”. Istnieje tam opcja Dodaj nowy.

Klikamy i wypełniamy dane oraz przypisujemy odpowiednie stanowisko. Po zapisaniu dane wyświetlą się na liście. 

Aby przypisać rolę do stworzonych pracowników musimy się upewnić, że mamy stworzone stanowiska dla nich.

 Stanowiska są powiązane z odpowiednimi uprawnieniami pracowników. 

Tworzymy je w zakładce “Stanowiska”.

 Następnie przechodzimy do zakładki “Pracownicy”. 

Wybieramy interesującego nas pracownika i klikamy po lewej stronie ikonę rozwiń. Wybieramy z listy stanowisko i zapisujemy.

Zdefiniowanie foodcostu jest zależne od specyfiki i wielkości lokalu gastronomicznego.

Domyślny foodcost w aplikacji to między 20%, a 32%. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia wartości foodcostu w zakładce “Ustawienia”. 

2. Moduły

2.1 FAKTURY

Wchodzimy w zakładkę “Faktury”.

W prawym górnym rogu widnieje przycisk “Dodaj fakturę”.

Po kliknięciu w niego pojawi się okno, gdzie przeciągamy fakturę. Klikamy przycisk “Zatwierdź”.

Wchodzimy w zakładkę “Faktury”.

W prawym górnym rogu widnieje przycisk “Dodaj fakturę”.

Po kliknięciu w niego pojawi się okno, gdzie przeciągamy fakturę. Klikamy przycisk “Zatwierdź”.

Faktura pojawi się na liście po zakończeniu jej weryfikacji, czyli w ciągu 3 dni roboczych.

Tak. Kliknij przycisk “Zobacz fakturę” (ikona chmury) otworzy się nowa zakładka przeglądarki, naciśnij na klawiaturze Ctrl+S.

Pojawi się okno zapisania faktury, po kliknięciu “Zapisz” oryginalna faktura pobierze się na twoje urządzenie.

W aplikacji mamy trzy statusy faktur. Każdy kolor określa inny stan faktury: 

    • czerwony – faktura nie została opłacona
    • żółty – faktura opłacona po terminie lub faktura do zapłacenia
    • zielony – faktura opłacona w terminie

Wybierz zakładkę “Faktury”. Klikając przycisk “Edytuj”, który znajduje się po prawej stronie listy faktur w kolumnie “Status płatności”.

Masz tam do wyboru dwie możliwości – zapłata dzisiaj lub edytuj. 

Gdy wybierzesz pierwszą opcję, to data zapłaty zapisze się na dziś, a wybór opcji edytuj pozwoli na dowolną zmianę daty zapłaty faktury.

2.2 Surowce

Surowce są powiązane z dodanymi fakturami. Nie ma możliwości usunięcia surowca, jeżeli są do niego przypisane zakupy z faktur jednak, gdy surowiec nie ma przypisanych do niego faktur można go usunąć. 

Surowiec można usunąć w zakładce “Surowce”. Po wybraniu tej zakładki wyświetli się lista surowców. 

Po prawej stronie, przy nazwie surowca znajduje się opcja “Usuń” (ikona kosza). Kliknij ją i potwierdź akcję.

Pamiętaj, że surowiec nie może mieć żadnych powiązanych faktur. 

Surowce automatycznie dodają się po weryfikacji faktur przez naszych pracowników, ale istnieje możliwość dodania surowca przez użytkownika.

W zakładce “Surowce” w prawym górnym rogu znajduje się przycisk “Dodaj produkt”. 

Kliknij w niego i wpisz wszystkie informacje o surowcu. 

Następnie kliknij “Zapisz”. 

Produkt pojawi się na liście surowców. 

Surowiec pojawił się automatycznie po weryfikacji faktury przez Naszych pracowników. 

W zakładce “Surowce” po prawej stronie surowca, kliknij przycisk “Edytuj” (ikona ołówka).

Pojawi się okno do edycji surowca. Kliknij przycisk z kategorią surowca i wybierz poprawną wartość.

Widoczna nazwa, to nazwa przydzielonej kategorii.

Po zapisaniu danych kategoria automatycznie pojawi się przy surowcu.

W module “Surowce” naciśnij opcję “Więcej” (ikona oka). 

Po kliknięciu pojawi się okno ze szczegółami dotyczącymi surowca. 

W zakładce “Zakupy” wyświetli się lista faktur z którymi jest powiązany surowiec. 

Średnia cena surowca jest wyliczana w zależności od ustawień w aplikacji. Domyślnie jest to 60 dni.

Zakres dni można zmienić w zakładce “Moja firma”, wybierając opcję “Ustawienia”. 

W zakładce “Surowce” w prawym górnym rogu klikamy przycisk “Połącz surowce”. 

Wyświetli się okno do połączenia surowców w grupę. 

W górnym oknie listy wpisujemy nazwę surowca, do którego mają był przyłączone pozostałe, w dolnym oknie wybieramy pozostałe surowce, które chcemy przyłączyć do grupy. 

2.3 Receptury

Każde danie w menu składa się z surowców. 

Lista takich surowców tworzy recepturę, na podstawie której obliczany jest foodcost.

Każde danie w menu składa się z surowców. 

Lista takich surowców tworzy recepturę, na podstawie której obliczany jest foodcost.

W zakładce “Receptury” w prawym górnym rogu klikamy “Dodaj recepturę”.

W widocznym oknie podajemy nazwę receptury i klikamy Zapisz. 

Po zapisie wyświetli nam się kreator receptury.

Należy wypełnić wszystkie pola, dodać listę surowców i wpisać cenę brutto dania.

Receptura automatycznie zapisze się i pojawi się na liście receptur. 

Składniki w recepturze możemy dodać wchodząc w kreator receptur. 

Wybierz zakładkę “Receptury” i wybierz opcję Edytuj (ikona ołówka), która znajduje się przy nazwie receptury po lewej stronie. 

W oknie edycji receptury wybierz składniki z rozwijanej listy. 

Po dodaniu składnika, receptura automatycznie przeliczy foodcost.

W zakładce “Receptury” klikamy opcję “Edytuj” (ikona ołówka), która znajduje się po prawej stronie nazwy receptury. 

Wyświetli się okno edycji receptury.

W zakładce “Receptury” klikamy opcję “Drukuj” (ikona drukarki), która znajduje się po prawej stronie pozycji receptury. Wyświetli się okno do druku receptury. 

Pod receptura to wcześniej stworzona receptura, która może być użyta w innej recepturze. 

Istnieje taka możliwość.

Przy tworzeniu nowej receptury, w zakładce “Receptury” możesz wybrać z listy rozwijanej stworzoną wcześniej recepturę, która będzie kolejnym składnikiem. 

Tak, ponieważ pod receptura jest surowcem w recepturze, czyli jest składową foodcostu.

Sugerowana cenna brutto receptury jest wyliczana ze wzoru:

Sugerowana Cena Netto = Koszt netto wytworzenia/Foodcost 

Sugerowana Cena Brutto = Sugerowana Cena Netto * (1 + VAT)

Przykład: 

Koszt netto wytworzenia = 88,69

Foodcost = 0,32

VAT= 0,08

SCN= 88,69/0,32 = 277,15

SCB = 277,15 * (1 + 0,08) = 277,15 + 22,17 = 299,33

Zysk = Cena netto sprzedaży – jednostkowy koszt netto 

2.5 dostawcy 

W aplikacji nie ma możliwości dodawania dostawców.

W aplikacji nie ma możliwości dodawania dostawców.

Dostawcy automatycznie dodają się po weryfikacji skanów w aplikacji. 

Aby edytować dane dostawcy skontaktuj się z obsługą klienta.

Napisz na adres e-mail: pomoc@cheff.it, a w treści zamieść dane dostawcy i jakie dane wymagają edycji. 

Wybierz zakładkę “Dostawcy” i wyszukaj interesującego Cię dostawcę.

 Po lewej stronie wybierz ikonę “Edytuj” (ikona ołówka). Wyświetli się okno do zmiany dostawcy. 

Wybierz z rozwijanej listy poprawną kategorię i kliknij Zapisz.

2.6 Rozliczenia dzienne

W zakładce “Rozliczenia dzienne” przejdź do sekcji “Rozliczenia pracowników”. 

Przyciskiem “Wybierz” wybierz danego pracownika. 

Wprowadź jego stany początkowe i końcowe. 

Po wprowadzeniu danych klikamy Zapisz.

W zakładce “Rozliczenia dzienne” przejdź do sekcji “Rozliczenia pracowników”. 

Przyciskiem “Wybierz” wybierz danego pracownika. 

Wprowadź jego stany początkowe i końcowe. 

Po wprowadzeniu danych klikamy Zapisz.

Saldo wyświetla różnicę między różnicę między tym co pracownik powinien mieć w kasie, a stanem faktycznym (gotówkowym) pracownika.

Zdarzenia w sejfie to wpłata oraz wypłata z sejfu. 

W zakładce “Rozliczenia dzienne” po sprawdzeniu rozliczeń pracowników, dodaniu ewentualnych zaliczek pracowniczych oraz wpisaniu raportów dobowych z kas i terminali zatwierdzamy status klikając “Potwierdź”, który znajduje się on w prawym górnym rogu. 

Tak, jednak rekomendujemy, aby sprawdzić poprawność wprowadzonych danych, aby uzyskać rzeczywistą sytuację finansową restauracji. 

2.7 pracownicy

Pracownika można dodać w zakładce “Pracownicy”

Wybierz przycisk “Dodaj”.

 W odpowiednie pola wpisujemy dane pracownika. 

Kliknij “Zapisz”. 

Pracownik wyświetli się nam na liście.

Pracownika można dodać w zakładce “Pracownicy”. 

Wybierz przycisk “Dodaj”.

 W odpowiednie pola wpisujemy dane pracownika. 

Kliknij “Zapisz”. 

Pracownik wyświetli się nam na liście.

Dane pracownika edytujemy w zakładce “Pracownicy”. 

Wyszukaj pracownika, u którego chcesz zmienić dane. 

Kliknij przycisk “Edytuj” (ikona chmury). Wyświetli się nam okno do zmiany danych. 

Po wprowadzeniu poprawnych danych kliknij „Zapisz”. 

Zmienione dane automatycznie pokażą się nam się na liście

Wynagrodzenie pracownika jest obliczane na podstawie jego przepracowanych godzin pomnożonych przez stawkę godzinową pracownika.

Aplikacja uwzględnia w wynagrodzeniu nadgodziny oraz ewentualne zaliczki pracownicze.

Stanowisko jest pomocne podczas tworzenia grafików.

Można jasno określić którzy pracownicy muszą pracować danego dnia. Stanowisko jest również powiązane z dostępem do aplikacji.

2.8 Remanent

Wybierz zakładkę “Dokumenty wewnętrzne”, a następnie „Remanent”, a następnie po prawej stronie wybierz przycisk „Dodaj inwentaryzację”. Wyświetli się pole do wybrania daty. 

Wybierz miesiąc, w którym została przeprowadzona inwentaryzacja. 

Dzień remanentu przypada zawsze na ostatni dzień miesiąca. 

Następnie kliknij „Zapisz”.

Wybierz zakładkę “Dokumenty wewnętrzne”, a następnie „Remanent”, a następnie po prawej stronie wybierz przycisk „Dodaj inwentaryzację”.

Wyświetli się pole do wybrania daty. 

Wybierz miesiąc, w którym została przeprowadzona inwentaryzacja. 

Dzień remanentu przypada zawsze na ostatni dzień miesiąca. 

Następnie kliknij „Zapisz”.

Aby zacząć wprowadzać remanent kliknij ikonę ołówka. Pojawi się nowa pusta karta. 

Kliknij przycisk „Dodaj kartę” znajdujący się na górze po lewej stronie. Po kliknięciu pojawi się okno do nadania zakładce nazwy oraz wybrania kategorii produktów, które mają się znajdować w danej karcie. 

Istnieje możliwość dodania również receptur do listy remanentu lub wykluczenie wszystkich receptur. 

Po wybraniu interesujących Ciebie kategorii oraz nadaniu nazwy, kliknij „Zapisz”.

Aby zatwierdzić remanent kliknij przycisk „Wróć” i zatwierdź przy tworzonym remanencie ikoną „Zatwierdź”. 

Wyświetli się nam okno potwierdzające zapisanie remanentu.

Po wybraniu „Zapisz”, status remanentu zmieni kolor na zielony i wyświetli datę zatwierdzenia remanentu.

Istnieje możliwość dodawania nowego surowca.

W oknie tworzenia remanentu w zakładce “Remanenty”.

Na dole strony, pod listą produktów remanentu istnieje formularz dla nowego produktu.

Wypełnij dane potrzebne do zapisania nowego surowca i kliknij “Zapisz”.

Nowy surowiec wyświetli się na liście remanentu.

2.9 Rejestr Czasu Pracy 

Kliknij na zakładkę “RCP” w menu po lewej stronie i przejdź do “Rejestru czasu pracy”. 

Pojawi się widok planera. 

Wybierz odpowiedni zakres dat i dodaj zmiany pracowników klikając symbol plusa przy odpowiedniej dacie.

Niestety nie ma możliwości kopiowania grafiku.

Pracownik powinien zostać poinformowany o zmianach przez Managera, który je wprowadzał.

2.10 Przesunięcia międzymagazynowe i rejestracja strat 

Przesunięcie międzymagazynowe jak i rejestracje strat możesz dodać w zakładce “Dokumenty wewnętrzne”. 

Wybierz moduł “Przesunięcia międzymagazynowe”. 

W prawym górnym rogu kliknij “Dodaj przesunięcie”. Uzupełnij dane i kliknij “Zapisz”.

Po zatwierdzeniu przesunięcia przyciskiem “Dodaj”, pojawi się przycisk w lewym górnym rogu “Drukuj”. 

Kliknij go, a dokument przesunięcia pobierze się na Twój komputer. 

Po kliknięciu w zakładkę “Przesunięcia międzymagazynowe” pojawi się lista wszystkich przesunięć.

Po prawej stronie znajduje się przycisk “Usuń” (ikona x). 

Kliknij go i zatwierdź usunięcie. 

W zakładce “Przesunięcia międzymagazynowe”, po prawej stronie znajduje się przycisk “Więcej” (ikona oka). 

Kliknij go i zapoznaj się z pozycjami przesunięcia. 

3. Helpdesk

Aplikacja informuje o błędnym raporcie fiskalnym. 

W zakładce “Rozliczenia dzienne”. Sprawdź wartości raportu dobowego z kas fiskalnych. 

Prawdopodobnie została wprowadzona inna wartość z raportu dobowego niż suma gotówki pracowników.

Aplikacja informuje o błędnym raporcie fiskalnym. W zakładce “Rozliczenia dzienne”. Sprawdź wartości raportu dobowego z kas fiskalnych. Prawdopodobnie została wprowadzona inna wartość z raportu dobowego niż suma gotówki pracowników.

Aplikacja informuje o błędnym rozliczeniu pracowników. W zakładce “Rozliczenia dzienne”:

Sprawdź czy saldo w rozliczeniach pracowniczych dla wszystkich pracowników jest równe 0.

Sprawdź czy poprawnie została wprowadzona kwota w zakładce Raporty dobowe.

Aplikacja informuje nas o błędnym rozliczeniu terminala w danym dniu. W zakładce “Rozliczenia dzienne”:

Sprawdź poprawność kwot w terminalach, które wprowadził pracownik w sekcji rozliczenia pracowników.

Sprawdź kwotę w raporcie dobowym terminala. Znajdziesz go w sekcji “Raporty dobowe”.

Saldo tych dwóch wartości powinno wynosić 0. 

Dodane faktury pojawią się po wprowadzeniu i weryfikacji danych przez naszych pracowników.

W przypadku gdy data przesłania faktury nie przekracza czterech dni daty jej wystawienia, zostaje ona zweryfikowana do trzech dni roboczych. W przypadku przekroczenia terminu okres ten nie obowiązuje.

Faktury prosimy wysłać najpóźniej do 4 dnia od jej wystawienia. Wysyłanie terminowe faktur pozwoli nam na przygotowanie rzeczywistych analiz faktur oraz dostawców. 

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta lub zgłoś błąd przez wiadomość na e-mail: pomoc@cheff.it. Pamiętaj, że obsługujemy tylko formaty plików: tiff, png oraz pdf. 

Istnieje kilka powodów, dlaczego nie można zapisać remanentu:

Sprawdź czy wszystkie pola remanentu są uzupełnione?

Sprawdź czy poprzedni remanent został zaakceptowany?

Sprawdź czy data nowego remanentu jest wcześniejsza niż ostatnio dodany remanent?

Błąd przy połączeniu surowców może wynikać z braku spełnienia jednego z warunków łączenia surowców:
Surowiec łączony i surowiec docelowy muszą mieć tą samą jednostkę miary.

Sprawdź go sam już teraz!

Wypełnij formularz  a my pokażemy Ci cheff.it 

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Skip to content