FE_POPW_poziom_pl

Dodawanie kategorii receptur

Kategorie receptur możesz dodąć w zakładce Kategorie receptur.

Tak jak w dodawaniu stanowisk, wpisz nazwę kategorii, dodajemy kolor i zatwierdź przyciskiem Zapisz. Przykład dodanych kategorii:

Skip to content