FE_POPW_poziom_pl

Dodanie pracowników

Pracowników danej lokalizacji możesz szybko i sprawnie dodać w zakładce Pracownicy.

Uzupełnij dane pracownika.

Dodanie imienia i nazwiska pracownika jest obowiązkowe dla aplikacji.
 

Po kliknięciu Zapisz pracownik pojawi się na liście. 

Następnie dodaj dane pracownika, czyli jego stawkę, formę zatrudnienia, początek zatrudnienia oraz naliczanie wynagrodzenia.

Po kliknięciu Zapisz dane zostaną zapamiętane. 

Po zapisaniu dane pojawią się po rozwinięciu wiersza. 

Skip to content