FE_POPW_poziom_pl

Remanent

1. Dodanie nowej inwentaryzacji

Aby dodać nowy remanent wybierz zakładkę Remanent.

Następnie po prawej stronie wybierz przycisk Dodaj inwentaryzację.

Wyświetli się pole do wybrania daty. Wybierz miesiąc, w którym została przeprowadzona inwentaryzacja.

Dzień remanentu przypada zawsze na ostatni dzień miesiąca.

Następnie kliknij Zapisz

2. Wprowadzanie/edycja remanentu

Aby zacząć wprowadzać remanent kliknij ikonę ołówka.

Pojawi się nowa pusta karta.

Klikamy przycisk dodaj kartę znajdujący się na górze po lewej stronie. 

Po kliknięciu pojawi się okno do nadania zakładce nazwy oraz wybrania kategorii produktów, które mają się znajdować w danej karcie.

Istnieje możliwość dodania również receptur do listy remanentu lub wykluczenie wszystkich receptur.

Po wybraniu interesujących Ciebie kategorii oraz nadaniu nazwy, kliknij Zapisz

Następnie pojawi się lista produktów, która wyświetla ilość produktu, koszt netto produktu oraz jego jednostkę miary.

Kliknij ikonę ołówka, aby dodać ilość z inwentaryzacji i kliknij Zapisz.

Po zapisaniu w kolumnie ilość pojawi się wpisana liczba oraz wartość netto posiadanego surowca. Zniknie również czerwony znacznik nazwy surowca. 

W lewym górnym rogu wyświetla się wartość sekcji, czyli suma wszystkich wartości netto karty inwentaryzacji. 

 ! Pamiętaj o tym, żeby wypełnić wszystkie pola remanentu.

Jeżeli chcesz wprowadzić surowiec, którego nie ma wprowadzonego w cheff.it, pod listą produktów jest pole do dodawania surowca. 

Wypełnij dane potrzebne do zapisania nowego surowca i kliknij Zapisz.

Nowy surowiec wyświetli się na liście.  

3. Zatwierdzanie remanentu

Aby zatwierdzić remanent kliknij przycisk wróć i zatwierdź przy tworzonym remanencie ikoną zatwierdź. Wyświetli się nam okno potwierdzające zapisanie remanentu.

Po wybraniu Zapisz, status remanentu zmieni kolor na zielony i wyświetli datę zatwierdzenia remanentu. 

! Jeżeli nie można zapisać remanentu sprawdź czy wszystkie pola są uzupełnione.

! Nie można utworzyć nowego remanentu, jeżeli poprzedni nie został zaakceptowany. 

! Nie można utworzyć nowego remanentu z datą wcześniejszą niż ostatni dodany remanent. 

Skip to content