FE_POPW_poziom_pl

Edycja receptury

1. Dodawanie surowców 

Aby dodać surowiec w recepturze należy wpisać nazwę składnika w Karcie Kalkulacyjnej. Po pojawieniu się nazwy surowca klikamy na niego. On automatycznie doda się do listy surowców.

Jeśli chcesz stworzyć nowysurowiec, którego nie ma w bazie surowców, możesz to zrobić w polu rozwijanej listy.

Wpisz nazwę surowca, który chcesz dodać.

Przy nazwie pojawi się napis create. Po kliknięciu stworzy się nowy surowiec.

Pojawi się nowe okno do edycji nowego surowca.

Wypełnij dane nowego surowca i kliknij Zapisz

Po stworzeniu surowca dodanego przez użytkownika pojawi się czerwona ikona z wykrzyknikiem po lewej stronie nazwy surowca.

2. Zmiana cenny brutto  

Aby ustawić cenę brutto dania wpisz w pole Gross price cenę brutto receptury.

Możesz również kliknąć Przyjmij sugerowaną cenę.

Wtedy w pole Gross price pojawi się cena sugerowana. 

Skip to content