FE_POPW_poziom_pl

Dodawanie stanowisk

Aby dodać stanowisko wybierz zakładkę Stanowisko. Wyświetli się pole do wpisania nazwy stanowiska oraz możliwość wyboru koloru przypisanego do stanowiska. 

 Po zapisaniu danych, stanowisko wyświetli się na liście.

Poprawnie dodane stanowiska:

Skip to content